Hur länge jobbar Sisux med den uppsagde medarbetaren i ett omställningsprogram via Trygghetsfonden TSL?
Vi jobbar med medarbetaren tills vederbörande fått en lösning som han eller hon trivs med. Detta oavsett om det tar en månad eller ett år.

Hur stora uppdrag kan Sisux åta sig, eller med andra ord: Hur många människor kan ni jobba med samtidigt per uppdrag?
Detta är en vanlig och berättigad fråga. Vid större uppdrag samarbetar vi med andra aktörer på arbetsmarknaden, så att uppdraget blir så bra utfört som möjligt. Vi tar oss aldrig vatten över huvudet och ger oss inte in på något som vi inte tror blir bra. Men att till exempel jobba med omställningsuppdrag inom TSL med upp till 30 personer är inga problem.

Jobbar Sisux med människor i grupp eller enskilt?
Grupparbete är alltid bra, men när det gäller rena omställningsuppdrag där personer riskerar arbetslöshet, eller är arbetslösa, är gruppen inget funktionellt forum. I sådana situationer måste man alltid utgå från individens behov och tillsammans med denne hitta individuella lösningar.

Är Sisux underleverantör till Arbetsförmedlingen och deras satsning på externa coacher?
Nej, Vi har ett gott samarbete med många Arbetsförmedlingar lokalt, men känner samtidigt, att det är viktigt att vara en oberoende part på arbetsmarknaden. Vi ser oss därför hellre som två separata grenar på arbetsmarknadens träd.

Jag vill gärna ha löpande information om Sisux – hur får jag det?
Vårt personliga och riktigt trevliga nyhetsbrev är en populär tjänst som vi gärna rekommenderar. Maila in ditt namn till nyhetsbrev@sisux, så får du ett färskt nyhetsbrev en gång i kvartalet.


Adress: Box 19521, 104 32 Stockholm / Tel: 08-551 100 61 / Fax: 08-551 100 71 / E-post: info@sisux.se