För kontakt med Sisux och information om de tjänster vi erbjuder, kontakta Jonas Jönestam direkt:

Telefon
0709-61 61 56
08-551 100 61

E-post
jonas@sisux.se

Adress
Sisux
Box 19521
104 32 Stockholm

Telefax
08-551 100 71
 

 Adress: Box 19521, 104 32 Stockholm / Tel: 08-551 100 61 / Fax: 08-551 100 71 / E-post: info@sisux.se