Omställning är något som med åren blivit allt naturligare på den svenska arbetsmarknaden. Det finns fortfarande brukssamhällen i vårt avlånga land med livslånga företagsknutna anställningar, men utvecklingen går idag åt ett helt annat håll. Anställda tenderar att oftare byta såväl arbetsuppgifter som arbetsgivare och anställningsort. Detta sker på gott och ont.

Sisux är sedan flera år tillbaka leverantör åt Trygghetsfonden TSL. Vi genomför individuella program avseende en eller flera deltagare i vilka deltagarna alltid står i centrum med en personlig rådgivare/coach. Kontakta oss och vi berättar hur vi med vår unika metodik många gånger lyckas lite bättre än våra konkurrenter.

Trygghetsfonden TSL är bildad av Svenskt Näringsliv och LO. Omställningsprogram finansierade av TSL syftar till att hjälpa den uppsagde att snarast hitta en ny anställning, starta egen verksamhet eller påbörja studier. För ytterligare information om TSL och omställningsstödet se www.tsl.se, där också gällande villkor och ansökningsförfarande framgår.

 Adress: Box 19521, 104 32 Stockholm / Tel: 08-551 100 61 / Fax: 08-551 100 71 / E-post: info@sisux.se