Resultat är bland det svåraste man kan mäta när man jobbar med arbetsmarknaden. Vilken lösning är den bästa för en specifik arbetslös person? Efter vilken tid är det meningsfullt att mäta resultat – efter tre månader eller två år?

Det är svåra frågor och inte minst Sisux skulle vilja se en ”branschstandard”, men vi vet att det än så länge är ett önsketänkande från vår sida. Eftersom Sisux jobbar som leverantör för Trygghetsfonden TSL med omställningsprogram, får vi dock fram siffror som ger en fingervisning om hur vår verksamhet fungerar.

Resultatet visar att 96,95 procent av de personer som omfattats av Sisux omställningsprogram inom ett år lämnar sin arbetslösa situation och arbetar, studerar, driver eget företag eller har funnit någon annan lösning.

Den genomsnittliga tiden en arbetssökande är arbetslös inom Sisux program ligger på 2–4 månader, lite beroende på yrke och förutsättningar. I vissa fall blir dock tiden som arbetssökande längre, och 8–10 månader utan fungerande lösning förekommer tyvärr också. Det viktiga då är att ha en långsiktig plan där bland annat Sisux kan vara ett viktigt verktyg för att nå lösningen.Adress: Box 19521, 104 32 Stockholm / Tel: 08-551 100 61 / Fax: 08-551 100 71 / E-post: info@sisux.se