Nedan följer ett urval av Sisux uppdragsgivare de senaste åren:

Björneborgs Folkets Hus och Park
DHL Exel Supply Chain (Sweden) AB
Elanders Sverige AB
Fastighetsanställdas Förbund
G4S Security Services AB
GS Facket för skogs-, trä och grafisk bransch
Handelsanställdas Förbund
Hemtex AB
Hotell- och restaurangfacket
IF Metall
Kilenkrysset AB
Krägga Herrgård AB
Kurt Olsson Tryckeri & Reklam
Livsmedelsarbetareförbundet
LO-TCO Biståndsnämnd
Securitas AB
SF Bio AB
Sodexo AB
Spånga Konditori AB
Stadium AB
Strängnäs Måleri AB
Svenska Byggnadsarbetareförbundet
Svenska Kommunalarbetareförbundet
Svenska Målareförbundet
Svenska Transportarbetareförbundet
Teaterförbundet
Thorslundskagge AB
Trapper Kanot AB
V-TAB AB
Västmanlands Städ och Flyttjänst AB


Adress: Box 19521, 104 32 Stockholm / Tel: 08-551 100 61 / Fax: 08-551 100 71 / E-post: info@sisux.se