Sisux har flerårig erfarenhet av utvecklingsarbete inom arbetslivet. Vi vänder upp och ner på de flesta klassiska begrepp, som till exempel rekryteringar och utveckling av medarbetare, men garanterar samtidigt alltid resultat.

Vi sätter alltid individen i centrum och använder ofta frågan som verktyg antingen det gäller coachning, omorganisationer eller ledarskap. Att via frågor nå resultat är en mycket framgångsrik metod. Frågor lyfter individen, som tvingas tänka efter och sedan formulera sina tankar om den uppkomna situationen, sina önskemål, förutsättningar och inte minst om sin egen inneboende kapacitet; tillvägagångssättet innebär att personen upplever sig både sedd och hörd.

Kontakta oss om ni till exempel behöver hjälp med:

Rekryteringar

Analyser

Föreläsningar

Övriga arbetsmarknadsrelaterade frågorAdress: Box 19521, 104 32 Stockholm / Tel: 08-551 100 61 / Fax: 08-551 100 71 / E-post: info@sisux.se